– Khách hàng Titan: tích luỹ giá trị mua hàng >= 1 triệu được hưởng chiết khấu 3% mọi đơn hàng
– Khách hàng Bạc: tích luỹ giá trị mua hàng >= 5 triệu
+ Hưởng chiết khấu 6% mọi đơn hàng
+ Hưởng 2% hoa hồng trên đơn hàng khi giới thiệu người khác mua hàng tại Sthuoc.com
+ Quà tặng dịp lễ, tết, sinh nhật
– Khách hàng Vàng: tích luỹ giá trị mua hàng >= 10 triệu
+ Hưởng chiết khấu 9% mọi đơn hàng
+ Hưởng 3% hoa hồng trên đơn hàng khi giới thiệu người khác mua hàng tại Sthuoc.com
+ Quà tặng dịp lễ, tết, sinh nhật.
– Khách hàng Kim cương : tích luỹ giá trị mua hàng >= 20 triệu
+ Hưởng chiết khấu 12% mọi đơn hàng
+ Hưởng 3% hoa hồng trên đơn hàng khi giới thiệu người khác mua hàng tại Sthuoc.com
+ Quà tặng dịp lễ, tết, sinh nhật.

Lưu ý: Hoa hồng được hưởng khi giới thiệu người khác mua hàng tại Sthuoc.com chỉ được sử dụng như sau:
– Dùng để mua hàng tại Sthuoc.com nếu số tiền hoa hồng < 2 triệu
– Có thể mua hàng tại Sthuoc.com hoặc nhận tiền mặt nếu số tiền hoa hồng >= 2 triệu.